ເມື່ອວັນທີ 12 ມີນາ 2121 ຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຈະກໍາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຮາກແກ້ວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.