ໃນວັນທີ 11-12 ມີນາ 2021 ຜູ້ຈັດການເຂດ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ Teller ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງຍຸກໃໝ່ ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງງານດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍ ໜ່ວຍແມ່ຍິງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ (Empowering Woman Entrepreneurs).