ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ຮ່ວມກັບຄະນະອາຈານຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການໃນອະນາຄົດ.