ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ດົງບັງ ແລະ ມສ ໂພນງາມ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.