ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ. ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທ້ອນເງິນ ອາຊຽນ (ASEAN SAVINGS DAY 31st October 2020). ທ່ານ ນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ, ຮອງອຳນວຍ ການ ສຮກຈ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຂຶ້ນນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ “ເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ” ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ເມື່ອທ່ານທ້ອນເງິນເທື່ອລະນ້ອຍ, ສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ. When you save a bit, big things follow. ຈັດຂຶ້ນໂດຍ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.