ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ໂດຍການຈັດຕັ້ງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ອົງການ ADA Luxembourg.

ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຜ່ານການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ” ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ຂອງ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະທານດໍາເນີນກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ.