ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ນາງ ຫົງນ້ອຍ ວົງວິຈິດ ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳປຸຍ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 7.050.000 ກີບ.