ພາບບັນຍາກາດ ການເປີດເທີມໃໝ່ ຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າມາເປີດບັນຊີເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ.