ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກງານກັບ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.

#ສກຈຮເອກພັດທະນາ

processed