ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຕ້ອນຮັບທີມງານຈາກ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ທີ່ມານຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນອະນາຄົດ.

#ສກຈຮເອກພັດທະນາ