ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ສີວິໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິຫານເງິນໃນຄອບຄົວ.