ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຂະຫຍາຍການບໍລິການຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນເພື່ອນຳໄປພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.