ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນຂອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຈຳນວນ 5,175,000 ກີບ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຮ່ວມທ້າວ ຈັນຫອມ ສຸທຳມະວົງ ຮັບເງິນສິນໄໝທົດແທນໂດຍນາງ ດີນາ ຊາມຸນຕີ, ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.