ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ ທີ່ ສມກຈ ຈັດຂຶ້ນ.

ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍ ທີ່ ສມກຈ ຈັດຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 14/10/2021, ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ການນຳສະເໜີຜົນການສຶກສາ ຫົວຂໍ້: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດເປັນໜີ້ສິນລົ້ນຕົວຂອງລູກຄ້າ ສໍາລັບຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານທາງລະບົບ Online. ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເພີ່ມທັກສະໃນການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເພີ່ມທັກສະໃນການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນອົງກອນ.

ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021. ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ວຽກງານສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະໃນການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ວຽກທຸກໜ່ວຍງານ; ລວມໄປເຖິງການບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບກຽດຈາກຄູຝຶກ ທ່ານ...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນເມືອງໃນການປະພັນບົດເພງ “ທຸລະຄົມແດນງາມ”.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນເມືອງໃນການປະພັນບົດເພງ “ທຸລະຄົມແດນງາມ”.

ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ, ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນເມືອງຈາການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະພັນບົດເພງ “ທຸລະຄົມແດນງາມ”. ຕາງໜ້າມອບໂດຍການນຳຂອງເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ...
ລອງຄິດດີໆ ກ່ອນທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນກູ້ຢືມ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນໜີ້ຕາມມາທີຫຼັງ.

ລອງຄິດດີໆ ກ່ອນທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນກູ້ຢືມ ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນໜີ້ຕາມມາທີຫຼັງ.

ສຳລັບຂໍ້ຄິດນີ້ ແອັດຂໍບອກວ່າເປັນການລວບລວມມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາມາຈາກ Guru ດ້ານການເງິນຫຼາຍໆທ່ານ ດັ່ງນັ້ນອາດຈະບໍ່ແມ່ນເປັນຂໍ້ຄິດທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ແຕ່ກະຂໍໃຫ້ເກັບໄວ້ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍຄິດ ແລະ ຊ່ວຍຕັດສິນໃນໃນການຄິດເພື່ອທີ່ຈະກູ້ເງິນ...