ຂ່າວປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ດ້ານການເງິນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂນນຄໍ້.

ວັນທີ 25 ມີນາ 2021, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໂດຍແມ່ນພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂນນຄໍ້, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. Marketing and Financial Education Department conducted activities to promoted life skill and financial basic to the kids at Nonkhor Primary School, Xaysettha District, Vientiane Capital.

ນ້ອງນັກຮຽນປະຖົມສົມບູນອີ່ໄລ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ເລື່່ອງການອອມເງິນດ້ວຍຕົວເອງ.

ວັນທີ 22 ມີນາ 2021, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນອີ່ໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອມເງິນດ້ວຍ ຕົນເອງໃນໃນໄວຮຽນ, ສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ. ທັງເປັນການເພີ່ມທັກສະໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການເງິນ, ສ້າງວິໄນທາງການເງິນ, ຮຽນຮູ້ການວາງແຜນ ແລະ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍເທັກນິກວິທີການງ່າຍໆ ພ້ອມທັງຫຼິ້ນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນ້ອງໆຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສົ່ງເສີມທັກສະຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ໃຫ້ສາມາດນຳໄປພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ການບໍລິການຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການປະຢັດ, ການວາງແຜນການອອມເງິນ ແລະ ການກູ້ຢືມເງິນ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນກໍ່ຄືລູກຄ້າໄດ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເງິນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ແກ່ລູກຄ້າໃນຊຸມຊົນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າໃນຊຸມຊົນ ໂດຍແນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ໃນການບັນທຶກບັນຊີເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ (ສູນປະຊຸມ).

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນ ມຕ ຮາກແກ້ວ.

ເມື່ອວັນທີ 12 ມີນາ 2121 ຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຈະກໍາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຮາກແກ້ວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ປາກລາຍ ແນະນຳຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານດອນສັ້ງ

ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021 ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານ ການເງິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານດອນສັ້ງ. ໃຫ້ກຽດນຳພາທີມງານໂດຍທ່ານ ຫຸມພັນ ພິມສະຫວັດ ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ປາດຖະໜາ ເທບເທວາ, ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນແນໃສ່ການບໍລິການຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການປະຢັດ, ການວາງແຜນການອອມເງິນ ແລະ ການກູ້ຢືມເງິນ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນກໍ່ຄືລູກຄ້າໄດ້ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການເງິນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ຊຸມຊົນ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ, ຮູ້ຈັກການວາງແຜນການເງິນແຕ່ເນີ້ນໆ. ທັງເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດແກ່ລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນໃຫ້ມີພື້ນຖານ, ມີວິໃນເລື່ອງການເງິນ ແລະ ສາມາດນຳໄປວາງແຜນ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ຄອບຄົວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ.

ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ນັກນ້ອງນັກຮຽນ, ບັນດາອະນຸຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ. ທັງເປັນການເພີ່ມເພີ່ມທັກສະໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການເງິນ, ສ້າງວິໄນທາງການເງິນ, ຮຽນຮູ້ການ ວາງແຜນ ແລະ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍດ້ວຍຕົນເອງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຜາງແຫ້ງ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນເລື່ອງການສອນໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນ, ບັນດາອະນຸຊົນ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ການເງິນຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ. ຫຼ້າສຸດ, ເມື່ອວັນທີ 3 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ, ທາງທິມງານພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຜາງແຫ້ງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທາງດ້ານການເງິນ, ຮູ້ຈັກການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ, ຮູ້ຈັກການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເທັກນິກວິທີການງ່າຍໆ ພ້ອມທັງຫຼິ້ນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນ້ອງໆຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ.