ຜູ້ບໍລິຫານ ສຈກຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021.

ຜູ້ບໍລິຫານ ສຈກຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2021.

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນປະຈຳປີ 2021 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ADA ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ. ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2021...
ຮີບເຮັດຮີບຫາ ຕອນທີ່ມີແຮງຫາເງິນໄດ້ ໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

ຮີບເຮັດຮີບຫາ ຕອນທີ່ມີແຮງຫາເງິນໄດ້ ໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

ໄລຍະ 25 – 35 ປີ ຖືວ່າເປັນຊ້ວງໄລຍະເຮົາມີເງິນເດືອນ, ມີລາຍຮັບປະຈໍາ ຫຼື ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງແລ້ວໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນໄວນີ້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີວິໃນການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຢູ່ໃນຊ້ວງໄວຄະນອງ ເພາະຍັງມ່ວນຊື່ນກັບການສັງສັນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ອື່ນໆ;...
ມິຕິໃໝ່ “ກູ້ເງິນກັບເຮົາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເງິນກູ້ແນ່ນອນ”

ມິຕິໃໝ່ “ກູ້ເງິນກັບເຮົາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເງິນກູ້ແນ່ນອນ”

ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ພວກເຮົາໄດ້ອອກແຄມເປັນ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນທີ່ເປັນເນື້ອໃນດຶງດູດລູກຄ້າ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນກູ້, ເງິນຝາກ ແລະ ປະກັນຊີວິດອື່ນໆ ເຊິ່ງພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,...
ຄົນຍຸກໃໝ່ ຄວນມີຂອບເຂດການບໍລິຫານເງິນສ່ວນຕົວແນວໃດ?

ຄົນຍຸກໃໝ່ ຄວນມີຂອບເຂດການບໍລິຫານເງິນສ່ວນຕົວແນວໃດ?

ການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນ ຍ່ອມມີຜົນຕອບແທນແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆແມ່ນປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ທ່ານກໍ່ຄວນມີຂອບເຂດການບໍລິຫານເງິນສ່ວນຕົວດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງຂອບເຂດການບໍລິຫານການເງິນສ່ວນຕົວຄວນມີ 8 ລັກສະນະລຸ່ມນີ້:...
ຄະຕິເຕືອນໃຈທຸກຄົນ ເມື່ອໂຄວິດ-19 ຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາໄປອີກດົນ.

ຄະຕິເຕືອນໃຈທຸກຄົນ ເມື່ອໂຄວິດ-19 ຈະຢູ່ກັບພວກເຮົາໄປອີກດົນ.

ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ: ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ລະບາດນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາຈົນຮອດປີ 2021 ກໍ່ຍັງລະບາດໜັກຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ບ້ານເຮົາຍັງບໍ່ຮ້າຍແຮງເທົ່າກັບຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ກໍ່ຖືວ່າຍັງເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນຢ່າງຄັ່ງຄັດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ,...
ວິທີໃຊ້ເງິນ ທີ່ຜູ້ປົກຄອງມັກສອນລູກ ເພື່ອເຂົາໃຫຍ່ມາ ຈະໄດ້ມີເງິນອອມ.

ວິທີໃຊ້ເງິນ ທີ່ຜູ້ປົກຄອງມັກສອນລູກ ເພື່ອເຂົາໃຫຍ່ມາ ຈະໄດ້ມີເງິນອອມ.

1. ສອນລູກໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ: ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມັກຈະສອນລູກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນອະນາຄົດເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ຢາກມີເງິນໃຊ້-ຈ່າຍ ຄືກັບຄົນອື່ນ, ແຕ່ທໍາອິດລູກຕ້ອງຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກ ເພາະຫາກເຮົາຮຽນເກັ່ງແລ້ວ ກໍ່ສາມາດເສັງເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃສກະໄດ້. ຂະນະດຽວກັນ,...