ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ເມືອງເຟືອງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ເມືອງເຟືອງ.

ໃນວັນທີ 05 ກັນຍາ 2021 ຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງເຟືອງ; ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ນາງ ໄມ, ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ ຈຳນວນ 11,500,000 ກີບ;...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານໜອງໄຮ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານໜອງໄຮ.

ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງສີສັດຕະນາກ. ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 8,334,000 ກີບ; ຊຶ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານໜອງໄຮ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກການປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານປາກຂະຍຸງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກການປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານປາກຂະຍຸງ.

ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ. ກໍ່ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວທ່ານ ນາງ ສັນທະນາ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ ເປັນຈຳນວນ...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ໜອງຍາວ.

ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງນາຊາຍທອງ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ໂດຍແມ່ນຄອບຄົວນາງ ລັດສະໝີ ຈັນທະວົງສາ ຈຳນວນ 9,275,000 ກີບ;...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ.

ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຄອບຄົວນາງ ຍໍ ວິຍະວັນ ຈຳນວນ 9,750,000 ກີບ...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ.

ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ຈຳນວນ 7,942,000 ກີບ ໂດຍແມ່ນຄອບຄົວນາງ ຄຸນຄ່າ ພິມມະສອນ...