ຂ່າວປະກັນຊີວິດ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝ ທົດແທນປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ໃຫ້ຄອບຄົວ ທ່ານນາງ ອອຍ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນາງ ອອຍ ປະຊາຊົນບ້ານນາກ່ຳ ເມືອງໂພງໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 9.450.000 ກີບ.

ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້; ເຊິ່ງ ນາງ ມູກດາວັນ ວໍລະຈິດ ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ບ້ານນ້ຳພ້າວ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 9.584.000ກີບ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 7 ລ້ານກວ່າກີບ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ນາງ ຫົງນ້ອຍ ວົງວິຈິດ ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳປຸຍ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 7.050.000 ກີບ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນຂອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຈຳນວນ 5,175,000 ກີບ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຮ່ວມທ້າວ ຈັນຫອມ ສຸທຳມະວົງ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝທົດແທນຂອງປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ຈຳນວນ 5,175,000 ກີບ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຮ່ວມທ້າວ ຈັນຫອມ ສຸທຳມະວົງ ຮັບເງິນສິນໄໝທົດແທນໂດຍນາງ ດີນາ ຊາມຸນຕີ, ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.