ຂ່າວທົ່ວໄປ

ລູກຄ້າອີເອັມໄອ ຖືເອົາການປູກເຫັດນາງຟ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ.

ອາຊີບການປູກເຫັດ ກໍ່ເປັນອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນເຊິ່ງຫຼາຍຄົນທີ່ມັກໃນດ້ານນີ້ ຫັນມາເອົາດີໃນເວລາວ່າງເສົາ-ອາທິດ ຫຼື ຫຼັງເລີກການ, ແຕ່ບາງຄົນເຫັນໂອກາດຂອງທຸລະກິດຈາກການປູກເຫັດຂາຍ ຈຶ່ງຖືເປັນອາຊີບເລີຍ ຈົນສາມາດສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນ. ຄືດັ່ງລູກຄ້າຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ທ່ານໜຶ່ງໄດ້ຖືເອົາການປູກເຫັດນາງຟ້າເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ຈົນມີລາຍຮັບເປັນກອບເປັນກໍາ. ສໍາລັບວິທີການປູກເຫັດນາງຟ້າ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ຫາວັດຖຸດິບໃນການເຮັດກໍງ່າຍເຊັ່ນກັນມີພຽງ: ເຟືອງ, ປຸ໋ຍໃສ່ນາ, ເກືອ, ປູນຂາວ, ນໍ້າ, ພລາສະຕິກຫຸ້ມຫໍ່. ທໍາອິດຫາເຟືອງທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ບໍ່ມີເຊື້ອລາປົນ ຫຼື ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນ ໃຊ້ເຟືອງທີ່ຕັດແລ້ວຍາວ 2 – 3 ນິ້ວ 100 ກິໂລ, ປຸຍນາ ( ສູດ 16 – 20 – 0 ) 1 ກິໂລ, ເກືອ 0,2 ກິໂລ, ປູນຂາວ 1 ກິໂລ, ຄວາມຊຸ່ມ 70 – 75% …

ລູກຄ້າອີເອັມໄອ ຖືເອົາການປູກເຫັດນາງຟ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ.Read More »

ອີເອັມໄອ ຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂອງລູກຄ້າ.

ທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ພວກເຮົາໄດ້ມີການລົງຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ກົງກັບເປົ້າໝາຍຂອງລູກຄ້າ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນພາບລຸ່ມນີ້: ການສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການເຮັດເຟີນິເຈີພາກຄົວເຮືອນ ຖືເປັນກິດຈະກໍາໜ້ອຍໆທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາເອົາເສດໄມ້ມາຜະລິດ ເພື່ອເປັນອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ທັງເປັນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. 2. ການຕໍ່າຫູກ ຖືເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສີໄມ້ລາຍມືອັນປານີດ ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ປະເພດສິ້ນໄໝ, ເສື້ອໄໝ, ຜ້າໄໝ ແລະ ແຜ່ນແພອື່ນໆ ທີ່ຄົນລາວເຮົານິຍົມນຸ່ງຖືເປັນປະຈໍາ. 3. ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ກໍ່ເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພໍຢູ່ພໍກິນ ແລະ ສາມາດສົ່ງເສີມລູກຫຼານເຂົ້າຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບຕ່າງໆໄດ້. ເນື່ອງຈາກການຊື້ມາ-ຂາຍໄປ ກໍ່ສາມາດສ້າງກໍາໄລຈາກສິນຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 4. ການເຮັດກະສິກໍາ ດ້ວຍການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ກໍ່ເປັນອາຊີບເສີມ ຫຼື ເປັນອາຊີບຫຼັກຂອງບຸກຄົນທີ່ມັກໃນດ້ານນີ້ ເພາະວ່າປະເພດສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ນ: ໄກ່, ໄຂ່, ເປັດ, ໝູ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກໍ່ຄືສັງຄົມທົ່ວໄປ.

ລາຍຈ່າຍທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄລຍະໂຄວິດ-19

ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື (Work From Home) ຖືເປັນມິຕິໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ເມື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາຕ້ອງກັກໂຕເອງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍການພັກຍາວແບບບໍ່ມີກໍານົດ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກປົກກະຕິດໂດຍເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບອອນລາຍເຊັ່ນ: E-Meeting, E-Learning, E-Commerce, E-Banking, E-Office ແລະ ອື່ນໆນັບທັງພາກລັດກໍ່ຄືເອກະຊົນ.       ຫາກເບິ່ງຜິວເຜີນກໍ່ຖືວ່າເປັນການປ່ຽນຮູບແບບການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການໃນແຕ່ລະມື້ ເປັນການຕື່ນຂຶ້ນມາເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໂດຍກົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຫຼຸດລົງ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຍັງມີບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມາລວມກັນບາງຢ່າງກໍ່ອາດຈະສູງກວ່າເຮົາອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການອີກຫຼາຍເທົ່າ. ສະນັ້ນ, ນັກເສດຖະສາດໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຄວນມີສະຕິໃນການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1. ຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ: ເມື່ອເຮົາພັກຜ່ອນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນເປັນທໍາມະດາ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈປານໃດເມື່ອບິນຄ່າໄຟມາເຖິງມືທ່ານ ເນື່ອງຈາກທ່ານໃດ້ໃຊ້ໄຟໄປກັບການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ເປີດແອຣ໌ ຫຼື ພັດລົມ, ເປີດຄອມພິວເຕີ, ເປີດໄຟ, ເບິ່ງໜັງ-ຟັງເພງ, ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະ ຈັດງານສັງສັນອື່ນໆ. ຫາກທຽບໃສ່ກັບການອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການແລ້ວ ເຮົາໃຊ້ເວລາຢູ່ເຮືອນພຽງແຕ່ຕອນແລງ ຫຼື ວັນເສົາ-ອາທິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທ່ານພັກຜ່ອນຍາວແບບນີ້ …

ລາຍຈ່າຍທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄລຍະໂຄວິດ-19Read More »

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກງານກັບ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ. #ສກຈຮເອກພັດທະນາ

ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຕ້ອນຮັບທີມງານຈາກ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ

ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຕ້ອນຮັບທີມງານຈາກ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ທີ່ມານຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນອະນາຄົດ. #ສກຈຮເອກພັດທະນາ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2019 ແລະ ວາງທິດທາງປີ 2020

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນງານຂອງປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງທິດທາງແຜນການທຸລະກິດປີ 2020 ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ກ້າວໄກ ໂດຍນໍາໃຊ້ດິຈິຕອລ ເຕັມຮູບແບບເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອໍານວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ, ມີບັນດາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ທີ່ປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອໍານວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກມາເປັນເວລາ 14 ປີ ແລ້ວ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດດຽວນີ້ ພວກເຮົາທຸກຄົນເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະປີກໍ່ໄປຕາມທິດທາງແຜນການ ແລະ ມີກໍາໄລທຸກປີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຮົາມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການ …

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2019 ແລະ ວາງທິດທາງປີ 2020Read More »

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊຸມຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ. #ການເງິນ #ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຸານທາງດ້ານການເງິນ Previous Next

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ

Previous Next ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນໃຈ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກແບບມີປະກັນໄພ. ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ ບໍລິການເງິນກູ້/ບໍລິການເງິນຝາກ/ບໍລິການປະກັນໄພເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ #ເອກພັດທະນາ #ການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ #ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ