ອີເອັມໄອ ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນລະດັບວິຊາການຂອງສະຖາບັນ

ອີເອັມໄອ ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນລະດັບວິຊາການຂອງສະຖາບັນ

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2022 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານ ລະດັບວິຊາການ ນຳພາໂດຍທີ່ປຶກສາຈາກປະເທດໄທ ທ່ານອາຈານ ບຸນສືບ ປັນຍາ ແລະ ທ່ານອາຈານ ນະລືມົນ ຫານຈະເຣີນນະພູສິດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ອົງກອນທີມີສະມັດຖະນະສູງ HPO”  On 25 September 2022 EMI Conducted training...
ອີເອັມໄອ ຈັດຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງສະຖາບັນ.

ອີເອັມໄອ ຈັດຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງສະຖາບັນ.

ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານ ລະດັບຜູ້ຈັດການ ນຳພາໂດຍທີ່ປຶກສາຈາກປະເທດໄທ ທ່ານອາຈານ ບຸນສືບ ປັນຍາ, ທ່ານອາຈານ ນະລືມົນ ຫານຈະເຣີນນະພູສິດ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: 1.ອົງກອນທີມີສະມັດຖະນະສູງ HPO...
ອີເອັມໄອ ປະເມີນແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ.

ອີເອັມໄອ ປະເມີນແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ.

ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022 ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ປະຊຸມຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາ ຜ່ານໂຄງການ ອົງກອນທີ່ມີສະມັດທະນະສູງ (ເຮັດໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ) ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນ ແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ. On 22 September 2022 EMI Management Team conducted meeting with consultants to present...
ອີເອັມໄອ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະເມີນຕົວຈິງ ຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ.

ອີເອັມໄອ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະເມີນຕົວຈິງ ຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ.

ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ພັນມະລີ ລໍມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະເມີນຕົວຈິງ (On-Site Visit) ຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ. ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ,...
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເປີດໜ່ວຍບໍລິການຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ “ບໍລິການດ້ວຍໃຈ ກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ ໄປດ້ວຍກັນ”

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເປີດໜ່ວຍບໍລິການຫຼວງພະບາງ ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ “ບໍລິການດ້ວຍໃຈ ກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ ໄປດ້ວຍກັນ”

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຫຼື EMI) ໄດ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການຂອງຕົນສູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງໄດ້ມີພິທີເປີດໜ່ວຍບໍລິການຫຼວງພະບາງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມາ. ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ “ບໍລິການດ້ວຍໃຈ ກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ...
ອີເອັມໄອ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຝຶກອົບຮົມຄູສອນການສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ອີເອັມໄອ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຝຶກອົບຮົມຄູສອນການສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 19-20 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ລົງຕິດຕາມວຽກງານການຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ຂອງທີມຄູຝຶກສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າສວນຫຼວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ...