Somsavine Vongsisouphanh

ບາງປະໂຫຍກບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກທ່ານຍັງຍາກມີວຽກເຮັດ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19.

ໃນຍຸກເສດຖະກິດຝຶດເຄືອງຄືແນວນີ້ ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ມີວຽກເຮັດແລ້ວ ຕ້ອງເປີດເຜີຍທ່າແຮງຂອງຕົນອອກມາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ຕ້ອງການປະຫຍັດຕົ້ນທຶນພ້ອມທັງຮັກສາຄົນເກັ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຫົວໜ້າ ຫຼື ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເຫັນວ່າ: ເຮົາຄູ່ຄວນກັບອົງກອນນັ້ນຢູ່, ແຕ່ຖ້າຫາກມີການຢຸດວຽກໃນອະນາຄົດແທ້ໆ ທ່ານຈະຖຶກຕັ້ງຄໍາຖາມທັນທີ ແລະ ນີ້ຄືແມ່ນ 4 ປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫຼື ປະຕິເສດອົງກອນ ຫາກທ່ານຍັງຕ້ອງການຢາກເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ເພາະໄລຍະໂຄວິດ-19 ເຈົ້າຫຼາຍທຸລະກິດຈໍາເປັນຕ້ອງເລີກຈ້າງພະນັກງານບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ. + ຢ່າຟ້າວປະຕິເສດທັນທີ: ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ, ທີ່ນາຍຈ້າງຕ້ອງການຢາກເຫັນຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່; ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນແທ້ໆກໍ່ຢ່າຟ້າວປະຕິເສດທັນທີ, ແຕ່ຄວນອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ້າໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນນັ້ນແທ້ໆ ແລະ ໃຫ້ເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີຢູ່ຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າໄປກ່ອນ ແລ້ວອົງກອນຈະພິຈາລະນາວ່າທ່ານມີວຽກຈໍາເປັນອີ່ຫຼີ ໃນໜ້າວຽກທີ່ຖຶກມອບ ໝາຍຫົວໜ້າ, ເມື່ອມີໂອກາດຈຶ່ງຢື່ນມືຊ່ວຍວຽກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. + ຢ່າເວົ້າວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້: ທຸກຄົນທີ່ເກີດມາໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເກີດ, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ສະນັ້ນ, ຢ່າຄິດເຖິງຄວາມຈຸດດ້ອຍຂອງຕົນເອງໂດຍການເວົ້າວ່າ “ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້” ເພາະມັນໝາຍເຖິງເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເພາະສະນັ້ນ, ແທນທີ່ຈະຖືກປະຕິເສດຢ່າງກະທັນຫັນ ຄວນປັບແນວຄວາມຄິດແລ້ວທົດລອງໃຊ້ຄຳອື່ນ ເພາະຄໍາເວົ້າບາງຄຳອາດຈະເປັນການປິດກັ້ນໂອກາດຕົນເອງໄປຕະຫຼອດຊີວິດກໍ່ເປັນໄດ້. + ຢ່າເວົ້າວ່າບໍ່ຮູ້: …

ບາງປະໂຫຍກບໍ່ຄວນເວົ້າ ຫາກທ່ານຍັງຍາກມີວຽກເຮັດ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19.Read More »

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຄອບຄົວລູກຄ້າ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເງິນກູ້.

ການຜະລິດການເປັນສິນຄ້າ ຖືເປັນບູລິມະສິດຂອງພາກລັດທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຢູ່ມີກິນດ ແລະ ເຫຼືອກິນ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ. ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານທຶນຮອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຄອບຄົວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບ. ເນື່ອງຈາກວຽກງານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຖືເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງປະເທດເຮົາໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ສະອາດ, ປອດສານ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຜູ້ບໍລິໂພກໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍໄດ້ຕ້ອງມີຈຸດສຸມໃນການຜະລິດ, ກໍານົດເຂດການຜະລິດສະເພາະ, ຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າກະສິກໍາສະອາດແທ້, ເປັນສີຂຽວ, ກໍານົດສິນຄ້າປາຍແຫຼມ, ຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບການ ສົ່ງອອກ ໄດ້ມາດຕະຖານຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງແຕ່ຫົວທີ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມການຜະລິດໃຫຍ່. ບັນດາຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວ ເບິ່ງປະຊາຊົນດໍານາ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງລູກຄ້າ ພາຍຫຼັງເບີກຈ່າຍເງິນກູ້.

ທຸກໆຄັ້ງກ່ອນຈະປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈະລົງໄປເບິ່ງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເພື່ອປະເມີນເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການຜ່ອນຊໍາລະ. ຖັດຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງການສົ່ງຄືນທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າເອງ.

ຫົວໜ້າຜູ້ຈັດການເຂດ ແລະ ຜູ້ຈັດການ IT ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດລາວໂມບາຍມັນນີ ແລະ ບໍລິການ M-Money “ການເງິນດີຈີຕ໋ອລເທິງມືຖື”

ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ ຫົວໜ້າຜູ້ຈັດການເຂດ ແລະ ທ່ານ ພູວົງ ເມກສະຫວັນ ຜູ້ຈັດການ IT ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດລາວໂມບາຍມັນນີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິການ M-Money “ການເງິນດີຈີຕ໋ອລເທິງມືຖື” ໃນຕອນແລງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມາທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພລາເລດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍມັນນີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິການ M-money ການເງິນດີຈິຕ໋ອລເທິງມືຖື. ຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດບໍລິການແອັບພລິເຄຊັ່ນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ກັບຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈ່າຍເງິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືເງິນສົດ ກໍ່ສາມາດຊໍາລະຈ່າຍຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າບິນຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດໂອນເງິນໄປທະນາຄານຕ່າງໆທີ່ຮ່ວມສັນຍາ. ຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ສາມາດເອົາເງິນເຂົ້າໃນ M-Money ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆທີ່ຈຸດບໍລິການທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມຸນຕີ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍມັນນີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ …

ຫົວໜ້າຜູ້ຈັດການເຂດ ແລະ ຜູ້ຈັດການ IT ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຕ ບໍລິສັດລາວໂມບາຍມັນນີ ແລະ ບໍລິການ M-Money “ການເງິນດີຈີຕ໋ອລເທິງມືຖື”Read More »

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ແນະນຳຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະຄົນຍ່ອມແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບທ່ານໃດຄິດຈະທ້ອນເງິນນັ້ນ ລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ກະບໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການທ້ອນເງິນ. ສໍາລັບການທ້ອນເງິນເຖິງຈະມີລາຍຮັບໜ້ອຍ, ແຕ່ເຮົາສາມາດທ້ອນເງິນໃຫ້ຫຼາຍໄດ້ບໍ່ຍາກ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ລອງອ່ານເຄັດລັບຂ້າງລຸ່ມນີ້: + ຄິດກ່ອນຊື້: ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາຈັບຈ່າຍຊື້ສິ່ງຂອງຕາມໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຊື້ໂດຍບໍ່ຄິດເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ ເພາະບາງຄັ້ງເຄື່ອງທີ່ຊື້ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລາຄາກໍ່ເລີຍຊື້ໄວ້ກ່ອນ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກຄິດກ່ອນຊື້ ຢ່າໃຫ້ ອາລົມມາປິດບັງຄວາມຄິດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດວິໃນການເງິນ ແລະ ຢ່າຍອມຈົກຖົງຊື້ດ້ວຍພາບຫຼັກພາຍນອກທີ່ຖຶກຈັດວາງຂາຍຢູ່ຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງການແຕ່ງໂຕໃສ່ຂອງລາຄາແພງ ສິ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນ, ອາດເປັນເບື້ອງຫຼັງຂອງລາຍຈ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈະຊື້ຫຍັງກໍ່ຕາມໃຫ້ຄຳນຶງກ່ອນຊື້ທຸກຄັ້ງ ເງິນຈັ່ງຊິຍັງໃນກະເປົ໋າ. + ຕ້ອງເຮັດເລືີ່ອງຍາກ ໃຫ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ:                 ການເຮັດເລື່ອງຍາກໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນເຮັດບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍ ຖືເປັນເຄັດລັບສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກອອມເງິນພ້ອມທັງໝູນໃຊ້ໂອກາດນັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງບັນຫາຫຼັກຂອງຄົນມີລາຍຮັບໜ້ອຍກໍ່ຄື ການແບ່ງເງິນກ່ອນຈຶ່ງນໍາໄປໃຊ້, ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ກ່ອນເຫຼືອເທົ່າໃດຈຶ່ງອອມ ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີເງິນອອມເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.       ເຄັດລັບອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື: “ການມີວິໃນທາງດ້ານການເງິນ” ຫາກທ່ານບໍ່ແບ່ງເງິນກ່ອນຈະນໍາໄປໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເງິນ, ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາອອມທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ເງິນມາເທື່ອລະໜ້ອຍ ລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າເດືອນໜຶ່ງເຮົາຈະໄດ້ເທົ່າໃດ? ແລະ ສະຫຼຸບທ້າຍປີເຮົາຈະມີເງິນອອມໃນກະປຸກ ຫຼື ໃນບັນຊີເທົ່າໃດ? ຖ້າເຮົາມີລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາກໍ່ອອມຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອຜ່ານໄປຫຼາຍປີເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ເງິນທີ່ອອມໃນມື້ນັ້ນຈົນຮອດມື້ນີ້ມັນເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. …

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ແນະນຳຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.Read More »

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເປີດສູນປະຊຸມໃໝ່ ຢູ່ບ້ານນາໝາກ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ການຂະຫຍາຍສູນປະຊຸມ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ຖືເປັນການເພີ່ມຊ່ອງທາງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານຕົວແທນຂອງບ້ານທີ່ຖຶກຄັກເລືອກ, ທັງເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ພົບປະກັນລະຫວ່າງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ກັບ ລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສູນດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາໃນເວລາລົງມາເຜີຍແຜ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງອີກດ້ວຍ. ບັນຍາກາດໃນພິທີເປີດສູນປະຊຸມ ຢູ່ບ້ານນາໝາກ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍສົມຄວນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າໃນເຂດຊຸມຊົນ.

ຫາກທ່ານຮູ້ຈັກວິທີການທ້ອນອອມເງິນ ເພື່ອເອົາລົງທຶນ ຫຼື ປະກອບກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຈະເປັນການຕໍ່ຍອດຕົ້ນທຶນຂອງທ່ານໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການຝາກເງິນເພື່ອເອົາດອກເບ້ຍ, ການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ການທ້ອນເງິນຕ່າງໆ. ສຳລັບໃນວັນນີ້ ເຮົາຈະພາຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ນັກເສດຖະສາດດ້ານການເງິນ ເພີ່ນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: + ຄວນທ້ອນເງິນໃຫ້ເປັນນິໃສ      ໝາຍເຖິງການອອມເງິນຢ່າງມີວິໃນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຫນ້ອຍ 10% ສຳລັບມືໃໝ່ຫັດອອມ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ມີເງີນແລ້ວ ອາດຈະອອມກັບທຸລະກິດນັ້ນເລີຍ; ວິທີການກໍ່ຄືກູ້ເງີນເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລ້ວ ທະນາຄານຈະຕັດເງີນແຕ່ລະເດືອນທັນທີ ເຮັດໃຫ້ເຂົາອອມໃນທຸລະກິດທັນທີທຸກໆເດືອນ. ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າຢືມເງີນກໍ່ເສຍດອກເບ້ຍ, ແຕ່ຢ່າລືມການລົງທຶນກໍ່ມີລາຍຮັບເຊັ່ນກັນ. + ຢຸດໃຊ້ຈ່າຍແບບຟຸມເຟືອຍ ເຮົາບໍ່ຄວນໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່ຄວນຈ່າຍເພື່ອຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຄົນ ຖຽງວ່າ: ທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຊື້ລ້ວນແຕ່ຈຳເປັນທັງນັ້ນ ແລ້ວຖາມໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ຖ້າບໍ່ເລີ່ມປະຢັດແຕ່ຕອນນີ້ແລ້ວຍາມໃດຊິລວຍ?. + ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍທາງ      ຂໍ້ນີ້ບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍຫຼາຍ ເພາະຄົນລວຍເຂົາເຈົ້າຈະມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າທາງດຽວແນ່ນອນ ເຊິ່ງການມີລາຍຮັບພຽງທາງດຽວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນບໍ່ມີທາງເລືອກກໍ່ໄດ້. + ກະຈາຍການລົງທຶນ      ເມື່ອທ້ອນເງິນໃນລະດັບໜຶ່ງແລ້ວ ຄົນເຮົາຄວນຈະເອົາເງີນໄປລົງທຶນເພື່ອເອົາກໍາໄລ, ແຕ່ສຳລັບມືໃໝ່ເຮົາຄວນຈະກະຈາຍການລົງທຶນຈຶ່ງຈະເປັນການດີ, ແຕ່ສຳລັບຄົນລວຍເຂົາຈະສຸມໃສ່ສິ່ງໜຶ່ງສິ່ງດຽວເປັນຫຼັກ ເພາະເຂົາຮູ້ສິ່ງນັ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລ້ວ ແລະ ເໝາະສົມກັບເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ. + …

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າໃນເຂດຊຸມຊົນ.Read More »

ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເຫັນນ້ອງນັກຮຽນອອມເງິນວັນນີ້ ເພື່ອຄວາມສຸກຂີໃນວັນຂ້າງໜ້າ.

ປົກຄອງຫຼາຍທ່ານ ຍາກໄດ້ວິທີການ ຫຼື ຄຳແນະນຳຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍສອນລູກຫຼານຂອງຕົນໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການອອມເງິນຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ ເພື່ອສ້າງທັກສະການດໍາລົງຊີວິດໃນຍຸກດິຈິຕ໋ອລໃຫ້ມັ້ງຄັ້ງສົມບູນ ແລະ ຕັດບັນຫາຄວາມສ່ຽງວິທີຄິດລົບຂອງເດັກນ້ອຍນັບແຕ່ຂັ້ນອະນຸບານ ອັນເປັນພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກຄິດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາມີເຄັດລັບມາຝາກ 5 ປະການ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ເດັກນ້ອຍອອມເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ. + ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນທຸກມື້:       ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ອະນຸບານ ຫຼື ຊັ້ນປະຖົມແລ້ວ ເດັກນ້ອຍເຂົາເຈົ້າຈະສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຖານະຂອງຄອບຄົວເຮົາກັບຄອບຄົວອື່ນວ່າເປັນແນວໃດ?. ສະນັ້ນ, ພໍ່ແມ່ຄວນມີວິທີສອນລູກໃນແບບທີ່ເຮົາເປັນຢູ່ ແລະ ສອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງການດໍາລົງຊີວິດແບບພໍພຽງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປຽບທຽບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. + ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກມີກໍາລັງໃຈ:       ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນເວົ້າໃນລັກສະນະບັນທອນຈິດໃຈຂອງລູກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມກັງວົນ, ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແຕ່ຄວນເວົ້າສິ່ງດີມີປະໂຫຍດຢ່າງສ້າງສັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໃນຕອນນີ້ຄອບຄົວເຮົາອາດຈະບໍ່ມີຄືກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ຖ້າພວກລູກຕັ້ງໃຈຮຽນໜັງສື ແລະ ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາກໍ່ຈະມີຄືກັນກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້. + ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງເງິນ: ສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກທີ່ໄປທີ່ມາຂອງເງິນ ກວ່າຈະໄດ້ມາຈ່າຍຊື້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ຫຼື ຫາລ້ຽງຄອບຄົວນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ! ເພາະນອກຈາກເຮັດວຽກປະຈໍາແລ້ວ, …

ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເຫັນນ້ອງນັກຮຽນອອມເງິນວັນນີ້ ເພື່ອຄວາມສຸກຂີໃນວັນຂ້າງໜ້າ.Read More »

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຕ້ອນຮັບພາກວິຊາການເງິນຈຸລະພາກ ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະທັດສະນະສຶກສາຈາກ ພາກວິຊາການເງິນຈຸລະພາກ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ທີ່ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ. ສໍາລັບຄະນະທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ນຳທີມໂດຍ ປອ.ນາງ ຈັນທະວອນ ພົມມະເທບ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ທີ່ຜ່ານລະບົບ online. ເຊິ່ງບັນຍາກາດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຟົ້ນຟື້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ອງນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຕັ້ງຄຳຖາມ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບຕົນເອງ ແລະ ທາງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ທິດທາງກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າ.