Somsavine Vongsisouphanh

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ສະບັບປັບປຸງ

ພະນັກງານຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການ ແຂວງວຽງຈັນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ມສ ນາຝາຍ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ນາຝາຍ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເປີດບູດວາງສະແດງ ຜະລິດຕະພັນ ໃນງານມະຫາກຳບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕຣ 2020.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເປີດບູດວາງສະແດງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໃນງານມະຫາກຳບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕຣ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. ບັນຍາກາດງານ ຍັງມີການວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃນງານມະຫາກຳບ້ານ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ໄລຟສະໄຕຣ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຂຶ້ນບັນຍາຍໃນ ກອງປະຊຸມວຽກງານສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ບໍລິການດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020 ໂດຍການຈັດຕັ້ງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ອົງການ ADA Luxembourg. ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຜ່ານການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ” ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ຂອງ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະທານດໍາເນີນກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ.

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ ມສ ດົງບັງ ແລະ ມສ ໂພນງາມ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ດົງບັງ ແລະ ມສ ໂພນງາມ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສະມາຊິກ-ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະ ພາກ ປະຈຳປີ 2020.

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ປະຈຳປີ 2020, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຂັນມະນີ ສຸທຳມະວົງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະມາຄົມການ ເງິນຈຸລະພາກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິການ ການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19.

ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຫົວຂໍ້: “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ທີ່ສະໂມສອນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ມອບສິນໄໝ ທົດແທນປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ ໃຫ້ຄອບຄົວ ທ່ານນາງ ອອຍ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນາງ ອອຍ ປະຊາຊົນບ້ານນາກ່ຳ ເມືອງໂພງໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 9.450.000 ກີບ.