ລາຍຈ່າຍທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄລຍະໂຄວິດ-19

ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື (Work From Home) ຖືເປັນມິຕິໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ເມື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາຕ້ອງກັກໂຕເອງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍການພັກຍາວແບບບໍ່ມີກໍານົດ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ,...
Working with the people in the community

Working with the people in the community

working with the people in the community to empower their sustainability financial education is one of EMI Goal.#Micro-finance #Financial #Education +Laofinance Previous Next
Working with the people in the community

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊຸມຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.#ການເງິນ #ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຸານທາງດ້ານການເງິນ Previous...
EMI together with AGL develop Saving Insurance Product

EMI together with AGL develop Saving Insurance Product

Previous Next EMI together with AGL develop Saving Insurance Product for the clients of EMI to have protection by insurance and to insecure to have saving with insurance service. EMI get more than financial service  Loan/Saving/Loan insurance and Saving Insurance...
EMI together with AGL develop Saving Insurance Product

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ

Previous Next ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນໃຈ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກແບບມີປະກັນໄພ.ເອກພັດທະນາ...