moo

ລາຍຈ່າຍທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄລຍະໂຄວິດ-19

ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື (Work From Home) ຖືເປັນມິຕິໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ເມື່ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເຮົາຕ້ອງກັກໂຕເອງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍການພັກຍາວແບບບໍ່ມີກໍານົດ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກປົກກະຕິດໂດຍເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບອອນລາຍເຊັ່ນ: E-Meeting, E-Learning, E-Commerce, E-Banking, E-Office ແລະ ອື່ນໆນັບທັງພາກລັດກໍ່ຄືເອກະຊົນ.       ຫາກເບິ່ງຜິວເຜີນກໍ່ຖືວ່າເປັນການປ່ຽນຮູບແບບການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການໃນແຕ່ລະມື້ ເປັນການຕື່ນຂຶ້ນມາເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໂດຍກົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຫຼຸດລົງ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຍັງມີບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ເມື່ອທ້າຍເດືອນມາລວມກັນບາງຢ່າງກໍ່ອາດຈະສູງກວ່າເຮົາອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການອີກຫຼາຍເທົ່າ. ສະນັ້ນ, ນັກເສດຖະສາດໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຄວນມີສະຕິໃນການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1. ຄ່າຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າ: ເມື່ອເຮົາພັກຜ່ອນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນເປັນທໍາມະດາ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈປານໃດເມື່ອບິນຄ່າໄຟມາເຖິງມືທ່ານ ເນື່ອງຈາກທ່ານໃດ້ໃຊ້ໄຟໄປກັບການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ເປີດແອຣ໌ ຫຼື ພັດລົມ, ເປີດຄອມພິວເຕີ, ເປີດໄຟ, ເບິ່ງໜັງ-ຟັງເພງ, ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະ ຈັດງານສັງສັນອື່ນໆ. ຫາກທຽບໃສ່ກັບການອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການແລ້ວ ເຮົາໃຊ້ເວລາຢູ່ເຮືອນພຽງແຕ່ຕອນແລງ ຫຼື ວັນເສົາ-ອາທິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທ່ານພັກຜ່ອນຍາວແບບນີ້ …

ລາຍຈ່າຍທີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໄລຍະໂຄວິດ-19Read More »

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ

ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນໃນເຂດຊຸມຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ. #ການເງິນ #ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຸານທາງດ້ານການເງິນ Previous Next

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ

Previous Next ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຈັບມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລີອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພເງິນຝາກ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນໃຈ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກແບບມີປະກັນໄພ. ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ ບໍລິການເງິນກູ້/ບໍລິການເງິນຝາກ/ບໍລິການປະກັນໄພເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ #ເອກພັດທະນາ #ການເງິນຂະໜາດນ້ອຍ #ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍງານລະດົມເງິນຝາກ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ໂຮງຮຽນຫ້ອມສະຫວັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມນ້ອງນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເງິນໄປແຕ່ໄວຮຽນ.

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າບ້ານ ໂພສີ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ຮູ້ຈັກເຮັດບັນຊີ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄົດ.