ໃນວັນທີ່ 19 ມັງກອນ 2019 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ແລະໄດ້ເຊີນ ທີ່ປຶກສາດ້ານ ບຸກຄະລາກອນ ຈາກ ບໍລິສັດ I-Team ເຊີ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ອາຈານ ບຸນສີບ ປັນຍາ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຂຶ້ນ ສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ ພະນັກງານຈະກຽມພ້ອມແນວໃດໃນຍຸກ 4.0. ການສົນທະນາແມ່ນເປັນຜູ້ນຳພາສົນທະນາ ໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອຳນວຍການ